Matematyka
 
Matematyka wokół nas 1 (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Ewa Duvnjak, Ewa Kokiernak-Jurkiewicz
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015
W trapezie prostokątnym kąt ostry jest pięć razy mniejszy 4.75 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Możemy oznaczyć miarę kąta ostrego jako x, a miarę kąta rozwartego jako 5x. 

Pozostałe 2 kąty trapezu są proste. Suma miar kątów w czworokącie wynosi 360°, więc możemy zapisać: 

 

 

 

 

Odpowiedź:

Miary kątów trapezu wynoszą 30°, 150°, 90°, 90°.