Matematyka
 
Matematyka wokół nas 1 (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Ewa Duvnjak, Ewa Kokiernak-Jurkiewicz
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015

 

 

   

 

Wiemy, że pierwszy kran napełni cały zbiornik w czasie 2 godzin, więc w ciągu jednej godziny napełni następującą część zbiornika:

 

 

Wiemy, że drugi kran napełni cały zbiornik w czasie 4 godzin, więc w ciągu jednej godziny napełni następującą część zbiornika:

 

 

Obliczmy, jaką część zbiornika zostanie napełniona, jeśli woda płynie z dwóch kranów:

 

 

 

Obliczamy, ile czasu potrzeba na napełnienie zbiornika (dzielimy pojemność zbiornika przez wyrażenie mówiące o tym, jaka część zbiornika zotanie napełniona w ciągu godziny). 

 

 

Jeśli woda płynie z dwóch kranów, to zbiornik napełni się w ciągu 1 godziny 20 minut.  

 

 

 

 

Wiemy, że pełny zbiornik można opróżnić w ciągu 8 godzin. Zapiszmy, jaka część zbiornika zostanie opróżniona w ciągu jednej godziny: 

 

 

Wiemy już, ile wody będzie w zbiorniku po godzinie, jeśli woda płynie z dwóch kranów. Od tego wyrażenia odejmujemy ilość wody, jaka wypłynie ze zbiornika: 

 

 

Obliczmy, ile czasu potrzeba na napełnienie zbiornika, jeśli wiemy, ile wody napłynie do zbiornika w ciągu jednej godziny: