Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Ewa Duvnjak, Ewa Kokiernak-Jurkiewicz
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015
1 m^3 betonu ma masę 2300 kg, zaś 1 m^3 soli 2,17 t 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii

 

 

Zdanie A jest więc fałszywe, ponieważ taka ilość betonu jest cięższa. 

 

 

 

 

Zdanie B także jest fałszywe. 

 

 

`\ \ \ 2300\ kg=2300*1000\ g=2\ 300\ 000\ g` 

`\ \ \ 1\ cm^3\ "betonu: "2\ 300\ 000\ g:1\ 000\ 000=2,3\ g` 

Zdanie C jest fałszywe, ponieważ taka ilość betonu waży dokładnie 2,3 g. 

 

`D.\ 1\ m^3=10\ dm*10\ dm*10\ dm=1000\ dm^3=1000\ l` 

`\ \ \ 2,17\ t=2,17*1000\ kg=2170\ kg` 

`\ \ \ 1\ l\ "soli: " 2170\ kg:1000=2,17\ kg` 

Zdanie D także jest fałszywe

 

Wszystkie podane zdania są fałszywe.