Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Ewa Duvnjak, Ewa Kokiernak-Jurkiewicz
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015
Dwóch robotników układa 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Oznaczmy pracę, która ma być wykonana, jako x. 

Wiemy, że pierwszy robotnik na wykonanie tej pracy potrzebuje 5 dni. W ciągu jednego dnia ten robotnik wykonuje więc następującą część pracy: 

 

 

Drugi robotnik potrzebuje na wykonanie tej pracy o 40% czasu mniej niż pierwszy robotnik. Obliczmy, ile to dni:

 

Wiemy, zatem że drugi robotnik na wykonanie tej pracy potrzebuje 3 dni. W ciągu jednego dnia ten robotnik wykonuje więc następującą część pracy:

 

 

Zapiszmy, jaką część pracy wykonają w ciągu jednego dnia ci robotnicy, pracując wspólnie:

 

 

Obliczmy, ile czasu potrzebują ci robotnicy na wykonanie całej pracy, jeśli wiemy, że pracują wspólnie (dzielimy całą pracę przez pracę wykonywaną jednego dnia)