Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Ewa Duvnjak, Ewa Kokiernak-Jurkiewicz
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015
Które zdanie jest fałszywe? 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Które zdanie jest fałszywe?

11 Zadanie
12 Zadanie

 

Kraje graniczące z Polską na wschodzie to Białoruś i Ukraina. Turyści z tych krajów stanowili łącznie 8,2%+5,7%=13,9% turystów, więc turyści z innych krajów stanowili 100%-13,9%=86,1%. 

 

 

 

Obliczamy, jaki procent stanowili turyści z Czech i Słowacji: 

 

 

Z poprzedniego podpunktu wiemy już, że turyści z Białorusi i Ukrainy stanowili łącznie 13,9% turystów. 

Turystów z Czech i Słowacji było więc więcej niż turystów z Białorusi i Ukrainy. 

 

 

 

Z Ukrainy przybyło 5,7% turystów, a z pozostałych krajów przybyło 5,8% turystów. 

 

 

 

Turystów przyjeżdżających z Niemiec było 57,8%, a turystów przyjeżdżających z Czech było 12,2%. 

Gdyby turystów przyjeżdżających z Niemiec było 4 razy więcej niż turystów z Czech, to turyści z Niemiec stanowiliby następujący procent turystów:

 

 

 

Należy zaznaczyć odpowiedzi A, B, D.