Matematyka
 
Matematyka wokół nas 1 (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Ewa Duvnjak, Ewa Kokiernak-Jurkiewicz
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015

Skoro trapez jest równoramienny, to odcinki AD i CB mają jednakową długość. Korzystając z twierdzenia Pitagorasa dla trójkąta AED obliczamy tą długość:

 

 

 

 

 

Obliczamy obwód trapezu: