Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Ewa Duvnjak, Ewa Kokiernak-Jurkiewicz
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015
Które równanie nie ma rozwiązania? 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Rozwiązujemy równania i sprawdzamy, które z nich nie ma rozwiązania. 

 
 
 

4 nie jest równe -32, więc jest to równanie sprzeczne. Nie istnieje żadne rozwiązanie tego równania .
    


 

 

   
 
  
 
 
 
 


 
    

 
 
 
 

-10 nie jest równe 140, więc jest to równanie sprzeczne.  Nie istnieje żadne rozwiązanie tego równania
 


 
 
 
 
     

1,5 nie jest równe -8, więc jest to równanie sprzeczne.  Nie istnieje żadne rozwiązanie tego równania
 


 

   

 

  
 
 
 
 
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 


`f) \ 5[5(5-2x)-2x]-2x=2(2 1/2-x)` 

`\ \ \ 5[25-10x-2x]-2x=5-2x` 
`\ \ \ 5[25-12x]-2x=5-2x` 
`\ \ \ 125-60x-2x=5-2x` 
`\ \ \ 125-62x=5-2x \ \ \ \ \ |+2x` 
`\ \ \ 125-60x=5 \ \ \ \ \ |-125` 
`\ \ \ -60x=-120 \ \ \ \ |:(-60)` 
`\ \ \ x=2` 

 

Uwaga! W odpowiedziach podano błędne rozwiązanie. Podpunkt b) ma rozwiązanie, natomiast podpunkt c) nie ma rozwiązania.