Matematyka
 
Matematyka wokół nas 1 (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Ewa Duvnjak, Ewa Kokiernak-Jurkiewicz
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015
Oznaczając przez n dowolną liczbę naturalną zapisz 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Oznaczając przez n dowolną liczbę naturalną zapisz

26 Zadanie
27 Zadanie
28 Zadanie
1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie

 

Liczba parzysta to liczba podzielna przez 2, musi więc być iloczynem dwójki i pewnej liczby naturalnej. Ta liczba jest więc postaci: 

 

 

 

 

Liczba podzielna przez 3 musi być iloczynem trójki i pewnej liczby naturalnej. Ta liczba jest więc postaci: 

 

 

 

 

Liczba dwucyfrowa postaci xy ma wartość 10x+y (np 23=2∙10+3). Jeśli oznaczymy cyfrę dziesiątek jako n, to cyfra jedności jest równa 2n (jest dwa razy większa od cyfry dziesiątek). Zatem tą liczbę dwucyfrową zapiszemy jako: 

 

 

 

 

Liczba o 1 większa od liczby parzystej jest liczbą nieparzystą, więc liczbę nieparzystą zapiszemy jako: 

 

 

 

 

Liczba podzielna przez 5 musi być iloczynem piątki i pewnej liczby naturalnej. Jej kwadrat można zapisać jako: