Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Ewa Duvnjak, Ewa Kokiernak-Jurkiewicz
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015
Przeczytaj następujące wyrażenia 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii

a) różnica liczby 3 razy większej od x oraz liczby a

b) iloraz liczby 3 razy większej od x przez różnicę liczb x oraz y

c) suma kwadratu liczby a oraz liczby 2 razy większej od kwadratu liczby b

d) różnica sześcianu liczby a oraz liczby y

e) iloraz różnicy sześcianów liczb x oraz y przez kwadrat liczby x

f) kwadrat ilorazu różnicy liczb x oraz y przez liczbę 2 razy większą od x