Fizyka
 
Spotkania z fizyką 1 (Podręcznik)
 
Autorzy: Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015

a) PRAWDA

b) PRAWDA (wg. tego podręcznika atom to najmniejsza część materii. W rzeczywistości jednak atomy składają się protonów,elektronów i neutronów, zatem jest to fałsz)

c) FAŁSZ (cząsteczki mogą zawierać atomy różnego rodzaju, np. H 2 O-woda, HCl-kwas solny )

d) FAŁSZ ( cząsteczki mogą być zbudowane z mniej niż 3 atomów, np. cząsteczka tlenu O 2 )