Biologia
 
Świat biologii 1 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Joanna Stawarz, Urszula Depczyk
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015
Po uważnej analizie zamieszczonych niżej rysunków 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Po uważnej analizie zamieszczonych niżej rysunków

5 Zadanie

 

Porównywana cecha

Ryby kostnoszkieletowe

Ryby chrzęstnoszkieletowe

Budowa szkieletu

zbudowany głównie z tkanki kostnej

zbudowany głównie z tkanki kostnej

Obecność pęcherza pławnego

obecny

brak

Rodzaj łusek pokrywających ciało

łuski elastyczne, gładkie na brzegach

łuski posiadają delikatne ząbki

Obecność pokryw skrzelowych

obecne

brak, występują szczeliny skrzelowe

Przykłady ryb

okoń, sum, śledź

rekin, płaszczka