Biologia
 
Świat biologii 1 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Joanna Stawarz, Urszula Depczyk
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015

Przyporządkuj grupy organizmów właściwym opisom

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie

P       Należą do nich m. in. glony i pierwotniaki.

B       Są zbudowane z komórek, które nie zawierają jądra komórkowego.

     Mogą przemieszczać się za pomocą rzęsek, wici lub nibynóżek.

     W niesprzyjających warunkach tworzą przetrwalniki.

     Niektóre z nich mogą rozmnażać się przez pączkowanie.

     Ich ciało tworzą nitkowate struktury zwane strzępkami.

     Niektóre gatunki zmieniają sposób odżywiania w zależności od oświetlenia

     Są najmniejszymi organizmami żyjącymi na kuli ziemskiej.

G       Mają komórki o ścianach zbudowanych z chityny.