Biologia
 
Świat biologii 1 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Joanna Stawarz, Urszula Depczyk
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015

Wyjaśnij, jakich zagadnień z zakresu

1 Zadanie
2 Zadanie

"Anatomia i fizjologia roślin" - budowa organizmu roślin i zagadnienia dotyczące procesów życiowych przeprowadzanych przez rośliny

"Zoologia systematyczna" - zajmuje się badaniem i klasyfikowaniem zwierząt

"Genetyka roślin" - zajmuje się procesami odpowiedzialnymi za dziedziczenie u roślin

"Podstawy mikrobiologii" - podstawowe zagadnienia dotyczące mikroorganizmów (bakterii, grzybów i niektórych protistów) oraz wirusów

"Fizjologia człowieka" - zagadnienia dotyczące  procesów i czynności życiowych człowieka

"Botanika ogólna" - zagadnienia dotyczące roślin: budowy i funkcjonowania