Biologia
 
Świat biologii 1 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Joanna Stawarz, Urszula Depczyk
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015

Wpisz nazwy sposobów rozmnażania bezpłciowego

1 Zadanie
2 Zadanie

Stułbia rozmnaża się bezpłciowo przez pączkowanie. Proces ten polega na tym, że osobniki macierzyste wytwarzają uwypuklające się pączki, z których rozwija się organizm potomny.

 

Wypławek rozmnaża się bezpłciowo przez podział. Proces ten polega na rozdzieleniu się osobnika macierzystego na części, które rozwiną się w osobniki potomne.