Biologia
 
Świat biologii 1 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Joanna Stawarz, Urszula Depczyk
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015

Wykonaj polecenia. a) Wyjaśnij pojęcie

3 Zadanie
4 Zadanie
5 Zadanie

a) Pojęcie zwier zęta zmiennocieplne oznacza grupę zwierząt, których temperatura ciała nie jest stała, ale zmienia się w zależności od temperatury otoczenia.

b) Należy zaznaczyć:

  • ryby, płazy, gady
  • wszystkie zwierzęta bezkręgowe