Biologia
 
Świat biologii 1 (Podręcznik)
 
Autorzy: Małgorzata Kłyś,Joanna Stawarz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015
Wykonaj i uzupełnij tabelę porównującą 4.17 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Wykonaj i uzupełnij tabelę porównującą

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie

W tabeli "+" oznacza, że dana struktura obecna jest w komórce, natomiast "-" oznacza brak tej struktury.

Cechy budowy

Komórka roślinna

Komórka zwierzęca

Ściana komórkowa

+

zbudowana z celulozy

-

Błona komórkowa

+

+

Jądro komórkowe

+

+

Siateczka śródplazmatyczna

+

+

Rybosomy

+

+

Mitochondria

+

+

Chloroplasty

+

-

Wakuola

+

jedna, duża, położona centralnie

+

kilka małych, położone nierównomiernie

Aparat Golgiego

+

+

Cytoplazma podstawowa

+

+