Matematyka
 
MATeMAtyka 2. Zakres rozszerzony (Podręcznik)
 
Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Grzegorz Janocha
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2016
Naszkicuj wykres funkcji ... 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Naszkicuj wykres funkcji ...

2 Zadanie
3 Zadanie

 

Wyznaczmy dziedzina funkcji f(x):

 

 

 

Dziedzina funkcji f(x):

 

 

Aby narysować wykres funkcji f(x) wykonujemy kolejno następujące czynności:

1. Rysujemy wykres funkcji y= 1 / x dla x>0 (ponieważ w dalszym kroku istotna będzie tylko część wykresu funkcji określona dla argument dodatnich) Oznaczmy tę funkcję  jako g(x).

2. Funkcję g(x) odbijamy symetrycznie względem osi OY. Wykres funkcji g(x) wraz z jej odbiciem są wykresem funkcji y= 1 / |X| . Oznaczmy tę funkcję jako h(x).

3. Funkcję h(x) przesuwamy o wektor [2,0]. Otrzymany w ten sposób wykres jest wykresem funkcji f(x).

Z wykresu odczytajmy zbiór wartości funkcji f(x).

 

 

  

Wyznaczmy dziedzina funkcji f(x):

 

  

  

Dziedzina funkcji f(x):

  

 

Aby narysować wykres funkcji f(x) wykonujemy kolejno następujące czynności:

1. Rysujemy wykres funkcji y=- 1 / x  dla x>0 (ponieważ w dalszym kroku istotna będzie tylko część wykresu funkcji określona dla argument dodatnich) Oznaczmy tę funkcję  jako g(x).

2. Funkcję g(x) odbijamy symetrycznie względem osi OY. Wykres funkcji g(x) wraz z jej odbiciem są wykresem funkcji y=- 1 / |X| . Oznaczmy tę funkcję jako h(x).

3. Funkcję h(x) przesuwamy o wektor [3,2]. Otrzymany w ten sposób wykres jest wykresem funkcji f(x).

Z wykresu odczytajmy zbiór wartości funkcji f(x).

  

  

    

Wyznaczmy dziedzina funkcji f(x):

 

  

   

Dziedzina funkcji f(x):

  

 

Aby narysować wykres funkcji f(x) wykonujemy kolejno następujące czynności:

1. Rysujemy wykres funkcji y= 2 / x  dla x>0 (ponieważ w dalszym kroku istotna będzie tylko część wykresu funkcji określona dla argument dodatnich) Oznaczmy tę funkcję jako g(x).

2. Funkcję g(x) odbijamy symetrycznie względem osi OY. Wykres funkcji g(x) wraz z jej odbiciem są wykresem funkcji y= 2 / |X| . Oznaczmy tę funkcję jako h(x).

3. Funkcję h(x) przesuwamy o wektor [-2,-1]. Otrzymany w ten sposób wykres jest wykresem funkcji f(x).

Z wykresu odczytajmy zbiór wartości funkcji f(x).