Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Grzegorz Janocha
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2016

 

Szukamy pierwiastków wielomianu w(x):

 

Rozkładamy wielomian w(x) na czynniki (grupujemy wyrazy):

 

Pierwiastkami wielomianu w(x) są liczby -2 oraz 1.

Każdy z pierwiastków jest pierwiastkiem jednokrotnym. Współczynnik przy najwyżej potędze jest liczbą dodatnią (zaczynamy rysować wykres od wartości dodatnich; od prawej strony).

Szkicujemy wykres wielomianu.

Rozwiązaniem równania są:

 

  

  

Szukamy pierwiastków wielomianu w(x):

 

Wielomian ma współczynniki całkowite, wyraz wolny jest rózny od 0, więc skorzystamy z tw. o pierwiastkach całkowitych.

Dzielniki wyrazu wolnego to: -1 oraz 1.

Sprawdzamy, która z liczb jest pierwiastkiem wielomianu w(x).

 

1 jest pierwiastkiem wielomianu w(x).

Aby wyznaczyć kolejne pierwiastki, dzielimy wielomian w(x) przez x-1.

Wielomian w(x) zapisujemy:

 

Sprawdźmy, czy trójmian kwadratowy ma pierwiastki.

 

Trójmian kwadratowy nie ma pierwiastków.

 

Pierwiastkiem wielomianu w(x) jest liczba 1. Jest to pierwiastek jednokrotny. 

Współczynnik przy najwyżej potędze jest liczbą dodatnią (zaczynamy rysować wykres od wartości dodatnich; od prawej strony).

Szkicujemy wykres wielomianu.

Rozwiązaniem równania są:

  

   

 

    

Szukamy pierwiastków wielomianu w(x):

 

Wielomian ma współczynniki całkowite, wyraz wolny jest rózny od 0, więc skorzystamy z tw. o pierwiastkach całkowitych.

Dzielniki wyrazu wolnego to: -1, 1, -2, 2, -3, 3, -6, 6.

Sprawdzamy, która z liczb jest pierwiastkiem wielomianu w(x).

 

   

1 jest pierwiastkiem wielomianu w(x).

Aby wyznaczyć kolejne pierwiastki, dzielimy wielomian w(x) przez x-1.

Wielomian w(x) zapisujemy:

 

Sprawdźmy, czy trójmian kwadratowy ma pierwiastki.

 

 

 

   

Trójmian kwadratowy możemy zapisać w postaci:

 

Wielomian w(x) ma postać:

  

Pierwiastkami wielomianu w(x) są liczby -3, 1 oraz 2. Są to pierwiastki jednokrotne. 

Współczynnik przy najwyżej potędze jest liczbą dodatnią (zaczynamy rysować wykres od wartości dodatnich; od prawej strony).

Szkicujemy wykres wielomianu.

Rozwiązaniem równania są:

   

   

 

 

 

    

Szukamy pierwiastków wielomianu w(x):

 

Sprawdźmy, czy trójmian kwadratowy ma pierwiastki.

  

 

 

   

Trójmian kwadratowy możemy zapisać w postaci:

 

Wielomian w(x) ma postać:

`w(x)=(x-3)(x+4)(x-1)`  

Pierwiastkami wielomianu w(x) są liczby -4, 1 oraz 3. Są to pierwiastki jednokrotne. 

Współczynnik przy najwyżej potędze jest liczbą dodatnią (zaczynamy rysować wykres od wartości dodatnich; od prawej strony).

Szkicujemy wykres wielomianu.

Rozwiązaniem równania są:

`x \in (-oo,-4>>\ \cup\ <<1,3>>`    

`ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))`   

`"e)"\ (x-1)^3+2x^2>=4x+1`  

`(x-1)^3+2x^2-4x-1>=0` 

`x^3-3x^2+3x-1+2x^2-4x-1>=0` 

`x^3-x^2-x-2>=0` 

Szukamy pierwiastków wielomianu w(x):

`w(x)=x^3-x^2-x-2` 

Wielomian ma współczynniki całkowite, wyraz wolny jest rózny od 0, więc skorzystamy z tw. o pierwiastkach całkowitych.

Dzielniki wyrazu wolnego, czyli -2 to: -1, 1, -2, 2.

Sprawdzamy, która z liczb jest pierwiastkiem wielomianu w(x).

`w(-1)=-1-1+1-2!=0`  

`w(1)=1-1-1-2!=0` 

`w(-2)=-8-4+2-2!=0` 

`w(2)=8-4-2-2=0`     

2 jest pierwiastkiem wielomianu w(x).

Aby wyznaczyć kolejne pierwiastki, dzielimy wielomian w(x) przez x-2.

`x^3-x^2-x-2=(x-2)(x^2+x+1)` 

Sprawdźmy, czy trójmian kwadratowy ma pierwiastki.

`Delta=1-4<0`   

Trójmian kwadratowy nie ma pierwiastków.

Wielomian w(x) zapisujemy w postaci:

`w(x)=(x-2)(x^2+x+1)`  

Pierwiastkiem wielomianu w(x) jest liczba 2. Jest to pierwiastek jednokrotny. 

Współczynnik przy najwyżej potędze jest liczbą dodatnią (zaczynamy rysować wykres od wartości dodatnich; od prawej strony).

Szkicujemy wykres wielomianu.

Rozwiązaniem równania są:

`x \in <<2,+oo)`     

`ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))`   

`"f)"\ 2x^3-5x^2-x+6<0` 

Szukamy pierwiastków wielomianu w(x):

`w(x)=2x^3-5x^2-x+6` 

Wielomian ma współczynniki całkowite, wyraz wolny jest rózny od 0, więc skorzystamy z tw. o pierwiastkach całkowitych.

Dzielniki wyrazu wolnego to: -1, 1, -2, 2, -3, 3, -6, 6.

Sprawdzamy, która z liczb jest pierwiastkiem wielomianu w(x).

`w(-1)=-2-5+1+6=7-7=0` 

-1 jest pierwiastkiem wielomianu w(x).

Aby wyznaczyć kolejne pierwiastki, dzielimy wielomian w(x) przez x+1.

Wielomian w(x) zapisujemy:

`2x^3-5x^2-x+6=(x+1)(2x^2-7x+6)`  

Sprawdźmy, czy trójmian kwadratowy ma pierwiastki.

`Delta=49-48=1`  

`sqrtDelta=1`  

`x_1=(7-1)/4=3/2`  

`x_2=(7+1)/4=2`   

Trójmian kwadratowy możemy zapisać w postaci:

`2x^2-7x+6=2(x-3/2)(x-2)` 

Wielomian w(x) ma postać:

`w(x)=2(x+1)(x-3/2)(x-2)`  

Pierwiastkami wielomianu w(x) są liczby -1, 3 / 2 oraz 2. Są to pierwiastki jednokrotne. 

Współczynnik przy najwyżej potędze jest liczbą dodatnią (zaczynamy rysować wykres od wartości dodatnich).

Szkicujemy wykres wielomianu.

Rozwiązaniem równania są:

`x \in (-oo,-1)\ \cup\ (3/2,2)`