Matematyka
 
MATeMAtyka 2. Zakres rozszerzony (Podręcznik)
 
Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Grzegorz Janocha
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2016
Rozwiąż nierówność, korzystając ze ... 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Rozwiąż nierówność, korzystając ze ...

1 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie

 

Patrzymy na wykres z podręcznika. Szukamy takich argumentów, dla których wartości wielomianu są dodatnie.

Na wykresie argumenty, dla których wielomian ma wartości dodatnie zostały zaznaczona plusami.

 

 

 

Patrzymy na wykres z podręcznika. Szukamy takich argumentów, dla których wartości wielomianu są niedodatnie, czyli ujemne lub równe zero.

Na wykresie argumenty, dla których wielomian ma wartości ujemne zostały zaznaczona minusami. Argumenty, dla których wartość funkcji jest 0 są pierwiastkami wielomianu.