Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Grzegorz Janocha
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2016
Rozwiąż równanie. 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii

 

Dzielniki wyrazu wolnego, czyli 5 to:

Dzielniki wyrazu a n , czyli 1 to:

Możliwe pierwiastki tego równania to:

Sprawdzamy, która z liczb jest pierwiastkiem wielomianu w(x)=x 3 +3x 2 -9x+5.

-1 nie jest pierwiastkiem wielomianu w(x)

1 jest pierwiastkiem wielomianu w(x)

Aby obliczyć kolejne pierwiastki dzielimy wielomian w(x) przez (x-1)

Szukamy pierwiastków równania kwadratowego x 2 +4x-5

 

 

 

Pierwiastkami równania kwadratowego są liczby -5 i 1. 

Odp: Rozwiązaniem wyjściowego równania są liczby   1 oraz -5 .

 

Dzielniki wyrazu wolnego, czyli -6 to:

Dzielniki wyrazu a n , czyli 1 to:

Możliwe pierwiastki tego równania to:

 

Sprawdzamy, która z liczb jest pierwiastkiem wielomianu w(x)=x 3 -7x-6.

 

-1  jest pierwiastkiem wielomianu w(x)

Aby obliczyć kolejne pierwiastki dzielimy wielomian w(x) przez (x+1)

Szukamy pierwiastków równania kwadratowego x 2 -x-6

 

 

 

Pierwiastkami równania kwadratowego są liczby -2 i 3. 

Odp: Rozwiązaniem wyjściowego równania są liczby   -2,-1  oraz 3 .

 

 

Dzielniki wyrazu wolnego, czyli 3 to:

Dzielniki wyrazu a n , czyli 2 to:

Możliwe pierwiastki tego równania to:

 

Sprawdzamy, która z liczb jest pierwiastkiem wielomianu w(x)=2x 3 +9x 2 +10x+3.

 

-1  jest pierwiastkiem wielomianu w(x)

Aby obliczyć kolejne pierwiastki dzielimy wielomian w(x) przez (x+1)

Szukamy pierwiastków równania kwadratowego 2x 2 +7x+3

 

 

 

Pierwiastkami równania kwadratowego są liczby -3 i - 1 / 2

Odp: Rozwiązaniem wyjściowego równania są liczby   -3,-1  oraz  - 1 / 2 .

 Dzielniki wyrazu wolnego, czyli 4 to:

Dzielniki wyrazu a n , czyli 2 to:

Możliwe pierwiastki tego równania to:

 

Sprawdzamy, która z liczb jest pierwiastkiem wielomianu w(x)=2x 3 -3x 2 -3x+4.

  

-1  nie jest pierwiastkiem wielomianu w(x)

`w(1)=2*1^3-3*1^2-3*1+4=2-3-3+4=0`  

1  jest pierwiastkiem wielomianu w(x)

Aby obliczyć kolejne pierwiastki dzielimy wielomian w(x) przez (x-1)

`(2x^3-3x^2-3x+4):(x-1)=2x^2-x-4`

Szukamy pierwiastków równania kwadratowego 2x 2 -x-4

`2x^2-x-4=0`

`Delta =(-1)^2-4*2*(-4)=1+32=33` 

`sqrtDelta=sqrt33` 

`x_1=(1-sqrt33)/4` 

`x_2=(1+sqrt33)/4` 

Pierwiastkami równania kwadratowego są liczby x 1 i x 2

Odp: Rozwiązaniem wyjściowego równania są liczby   1,  x 1  oraz x 2.

 `ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 

`"e)"\ 3x^3+11x^2-3x+4=0` 

 Dzielniki wyrazu wolnego, czyli 4 to:

`p={-1,\ 1, -2,\ 2,-4,\ 4}`

Dzielniki wyrazu a n , czyli 3 to:

`q={-1,\ 1,-3,\ 3}`

Możliwe pierwiastki tego równania to:

`(p)/(q)={-4,-2,-4/3,\-1,-2/3,-1/3,\ 1/3,\ 2/3,\ 1,\ 4/3,\ 2,\ 4}` 

Sprawdzamy, która z liczb jest pierwiastkiem wielomianu w(x)=3x 3 +11x 2 -3x+4.

`w(-1)=3*(-1)^3+11*(-1)^2-3*(-1)+4=-3+11+3+4=15!=0`  

-1  nie jest pierwiastkiem wielomianu w(x)

`w(1)=3*1^3+11*1^2-3*1+4=3+11-3+4=15!=0`   

1  nie jest pierwiastkiem wielomianu w(x)

`w(-4)=3*(-4)^3+11*(-4)^2-3*(-4)+4=-192+176+12+4=0`

-4 jest pierwiastkiem wielomianu w(x)

Aby obliczyć kolejne pierwiastki dzielimy wielomian w(x) przez (x+4)

`(3x^3+11x^2-3x+4):(x+4)=3x^2-x+1`

Szukamy pierwiastków równania kwadratowego 3x 2 -x+1

`3x^2-x+1=0`

`Delta =(-1)^2-4*3*1=1-12=-11<0` 

Odp: Rozwiązaniem wyjściowego równania są liczby   -4 .

 `ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))`