Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Joanna Czarnowska, Jolanta Wesołowska, Wojciech Babiański, Lech Chańko
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014
Dla jakich wartości parametru a 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Wiemy, ze reszta z dzielenia wielomianu w(x) przez dwumian (x-a) jest równa w(a). Musi więc zachodzić warunek: 

 

 

 

Obliczmy w(a):

 

 

 

Wracamy do nierówności:

 

 

 

  

 

W drugim nawiasie dokonamy podstawienia:

 

Zazwyczaj przy podstawieniu a 2 =t zakładamy, że t jest nieujemne (bo przecież kwadrat dowolnej liczby jest nieujemny). Należy jednak zwrócić uwagę, że nie rozwiązujemy tutaj równania, a tylko chcemy znaleźć postać iloczynową, więc nie odrzucamy ujemnego t - po wróceniu do a 2 nie otrzymujemy z tego nawiasu będącego czynnikiem kwadratowym pierwiastków.

Drugi nawias jest więc postaci:

`a^4-3a^2+2=#(#(#(#(#underbrace(t^2-3t+2)_(Delta=(-3)^2-4*1*2=))_(=9-8=1))_(sqrtDelta=1))_(t_1=(3-1)/2=1))_(x_2=(3+1)/2=2)=(t-1)(t-2)=(a^2-1)(a^2-2)=(a-1)(a+1)(a-sqrt2)(a+sqrt2)`  

 

Wracamy do nierówności oznaczonej gwiazdką:

`(a-1)(a-1)(a+1)(a-sqrt2)(a+sqrt2)>0` 

`(a-1)^2(a+1)(a-sqrt2)(a+sqrt2)>0` 

Naszkicujmy wykres wielomianu. Współczynnik przy najwyższej potędze jest dodatni, więc rozpoczynamy rysowanie od góry po prawej stronie. Przy pierwiastkach krotności parzystej nie zmieniamy znaku wykresu, a przy pierwiastkach krotności nieparzystej zmieniamy znak wykresu. 

Odczytujemy zbiór rozwiązań nierówności: 

`x in (-sqrt2;\ -1)uu(sqrt2;\ +infty)`