Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Joanna Czarnowska, Jolanta Wesołowska, Wojciech Babiański, Lech Chańko
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014

 

 

 

 

Szkicujemy wykres wielomianu w.

Współczynnik przy najwyższej potędze jest ujemny, więc zaczynamy rysowanie od dołu po prawej stronie. 

Liczba 0 jest pierwiastkiem krotności nieparzystej (3) wielomianu - wykres zmienia tam znak. 

 

Liczba 1 jest pierwiastkiem krotności nieparzystej (1) wielomianu - wykres zmienia tam znak. 

 

Odczytujemy zbiór rozwiązań nierówności:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zauważmy, że czynnik kwadratowy ma dodatni współczynnik a (równy 1) oraz ujemną deltę, co oznacza, że jest on dodatni. Możemy więc podzielić bez zmiany kierunku nierówności:

 

 

Kwadrat dowolnej liczby jest zawsze nieujemny. Rozwiązaniem nierówności są więc wszystkie liczby różne od zera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Zauważmy, że zachodzi równość:

 

 

 

Szkicujemy wykres wielomianu w.

Współczynnik przy najwyższej potędze jest dodatni, więc zaczynamy rysowanie od góry po prawej stronie. 

Wszystkie pierwiastki są jednokrotne, więc w każdym z nich wykres zmienia znak.

  

Odczytujemy zbiór rozwiązań nierówności:

 

 

`ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 

 

 

`d)` 

`7x-x^3>6\ \ \ |-6` 

`-x^3+7x-6>0\ \ \ |*(-1)` 

`#underbrace((x^3-7x+6))_(w(x))<0` 

 

Wiemy, że jeśli wielomian ma pierwiastki całkowite, to są one dzielnikami wyrazu wolnego. Wyraz wolny wielomianu w jest równy 6. Dzielniki 6 to: -6, -3, -2, -1, 1, 2, 3, 6. Szukamy pierwiastków wielomianu w pośród tych dzielników:

`w(1)=1^3-7*1+6=1-7+6=0` 

Liczba 1 jest więc pierwiastkiem wielomianu w, więc wielomian w jest podzielny przez dwumian (x-1). Wykonajmy dzielenie pisemne. 

Możemy więc zapisać wielomian w w następującej postaci: 

`w(x)=(x-1)#(#(#(#(#(#underbrace((x^2\ +\ x\ -\ 6))_(Delta=1^2-4*1*(-6)=))_(=1+24=25))_(sqrtDelta=5))_(x_1=(-1-5)/2=-3))_(x_2=(-1+5)/2=2)=(x-1)(x+3)(x-2)` 

Szkicujemy wykres wielomianu w.

Współczynnik przy najwyższej potędze jest dodatni, więc zaczynamy rysowanie od góry po prawej stronie. 

Wszystkie pierwiastki są jednokrotne, więc w każdym z nich wykres zmienia znak.

 

 

 

Odczytujemy zbiór rozwiązań nierówności: 

`x in (-infty;\ -3)uu(1;\ 2)` 

 

` `