Matematyka
 
MATeMAtyka 2. Zakres podstawowy i rozszerzony (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Joanna Czarnowska, Jolanta Wesołowska, Wojciech Babiański, Lech Chańko
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014
Naszkicuj wykres odpowiedniego wielomianu 4.34 gwiazdek na podstawie 6 opinii

 

Współczynnik przy najwyższej potędze jest dodatni, więc zaczynamy rysowanie od góry po prawej stronie. 

Liczba -1 jest pierwiastkiem krotności nieparzystej (1) wielomianu w - wykres zmienia tam znak. 

 

Liczba 2 jest pierwiastkiem krotności nieparzystej (1) wielomianu w - wykres zmienia tam znak. 

Liczba 4 jest pierwiastkiem krotności nieparzystej (1) wielomianu w - wykres zmienia tam znak.  

Rozwiązanie nierówności:

 

 

 

 

Współczynnik przy najwyższej potędze jest dodatni, więc zaczynamy rysowanie od góry po prawej stronie. 

Liczba 5 jest pierwiastkiem krotności nieparzystej (1) wielomianu w - wykres zmienia tam znak. 

Liczba -3 jest pierwiastkiem krotności nieparzystej (1) wielomianu w - wykres zmienia tam znak. 

 

Liczba 0 jest pierwiastkiem krotności parzystej (2) wielomianu w - wykres nie zmienia tam znaku.

Rozwiązanie nierówności:

 

 

 

 

Współczynnik przy najwyższej potędze jest ujemny, więc zaczynamy rysowanie od dołu po prawej stronie. 

Liczba 2 jest pierwiastkiem krotności nieparzystej (1) wielomianu w - wykres zmienia tam znak. 

Liczba -3 jest pierwiastkiem krotności nieparzystej (1) wielomianu w - wykres zmienia tam znak. 

Liczba -4 jest pierwiastkiem krotności parzystej (2) wielomianu w - wykres nie zmienia tam znaku.

Rozwiązanie nierówności:

 

 

 

 

Współczynnik przy najwyższej potędze jest ujemny, więc zaczynamy rysowanie od dołu po prawej stronie. 

 

Liczba - 3 / 2  jest pierwiastkiem krotności nieparzystej (1) wielomianu w - wykres zmienia tam znak. 

Liczba 3 jest pierwiastkiem krotności nieparzystej (1) wielomianu w - wykres zmienia tam znak. 

 

Liczba 6 jest pierwiastkiem krotności parzystej (2) wielomianu w - wykres nie zmienia tam znaku.

Rozwiązanie nierówności: