Matematyka
 
MATeMAtyka 2. Zakres podstawowy i rozszerzony (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Joanna Czarnowska, Jolanta Wesołowska, Wojciech Babiański, Lech Chańko
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014
Naszkicuj wykres wielomianu w 4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii

 

 

Współczynnik przy najwyższej potędze jest dodatni, więc zaczynamy rysowanie od góry po prawej stronie. 

Liczba 0 jest pierwiastkiem krotności nieparzystej (1) wielomianu w - wykres zmienia tam znak. 

Liczba 1 jest pierwiastkiem krotności parzystej (2) wielomianu w - wykres nie zmienia tam znaku. 

Liczba 2 jest pierwiastkiem krotności nieparzystej (3) wielomianu w - wykres zmienia tam znak.   

 

  

 

 

Wykres funkcji f otrzymamy, odbijając wykres wielomianu w symetrycznie względem osi OX. 

Wykres funkcji g otrzymamy, odbijający wykres wielomianu w symetrycznie względem osi OY.

 

 

 

  

 

Współczynnik przy najwyższej potędze jest ujemny, więc zaczynamy rysowanie od dołu po prawej stronie. 

Liczba 0 jest pierwiastkiem krotności nieparzystej (3) wielomianu w - wykres zmienia tam znak. 

Liczba 2 jest pierwiastkiem krotności nieparzystej (3) wielomianu w - wykres zmienia tam znak. 

Liczba -2 jest pierwiastkiem krotności nieparzystej (5) wielomianu w - wykres zmienia tam znak.   

  Thumb 14bs35

Wykres funkcji f otrzymamy, odbijając wykres wielomianu w symetrycznie względem osi OX. 

Wykres funkcji g otrzymamy, odbijający wykres wielomianu w symetrycznie względem osi OY.

Thumb 14bbs35