Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Elżbieta Jabłońska, Maria Mędrzycka
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2016
Zapisz równanie, które jest równoważne danemu. 4.34 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Zapisz równanie, które jest równoważne danemu.

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie
5 Zadanie
6 Zadanie

Równania równoważne to takie równania, które mają takie same rozwiązania (wszystkie rozwiązania). Znajdźmy rozwiązania podanych równań i sporządźmy równanie, którego rozwiązaniem jest ta sama liczba.

Jaka liczba pomnożona razy 2 i powiększona o 2 daje 4? Musimy wykonać działanie ,,na odwrót"- liczbę 4 pomniejszmy o 2.

Liczba której dwukrotność wynosi 2, to oczywiście liczba 1.

Równanie równoważne do tego równania to np.:

 

Należy wpisać w rubrykę jedno równanie z powyższych.

Jaką liczbę musimy odjąć od 5, aby otrzymać w wyniku liczbę 7? Liczbę -2, bo:

Stąd:

Równanie równoważne możemy napisać, obliczając (tak jak w poprzednim równaniu) wielokrotności tej liczby, np.:

Stąd:

 

Należy wpisać w rubrykę jedno równanie z powyższych.

`c) \ \ 1-4x=0`

Jaką liczbę (tutaj 4x) musimy odjąć od 1 aby otrzymać 0? Liczbę 1, bo:

`1-1=0`

 Czyli nasze 4x to liczba 1:

`4x=1`

Czterokrotność jakiej liczby to 1? Liczby 4 razy mniejszej od 1.

`x=1:4=1/4`

Równanie równoważne możemy napisać, obliczając (tak jak w poprzednim równaniu) wielokrotności tej liczby, np.:

`5*1/4=5/4`

` ` `ul(5x=5/4)`

 

`8*1/4=8/4=2`

`ul(8x=2)`

 

`4*1/4=1`

`ul(4x=1)`

Należy wpisać w rubrykę jedno równanie z powyższych.

`d) \ x^2=16`

Powyższe równanie jest spełnione dla dwóch liczb, gdyż dwie liczby podniesione do kwadratu dają w wyniku 16?

`(-4)^2=16`

`4^2=16`

Chcąc znaleźć równanie równoważne do danego, można tak jak wcześniej, obliczyć wielokrotności kwadratu tych liczb:

`2*16=32`

Stąd:

`ul(2x^2=32)`

 

`3*16=48`

Stąd:

`ul(3x^2=48)`

Należy wpisać w rubrykę jedno równanie z powyższych.

 

`e) \ \ 2x=4x`

Dwukrotność jakiej liczby jest równe czterokrotności tej samej liczby? Równanie jest spełnione tylko dla liczby 0, bo:

`2*0=4*0`

`0=0`  

Stąd: `x=0`  

Równanie równoważne do tego równania to np.:

`ul(3x=0)`  

`ul(1/2x=0)`

Należy wpisać w rubrykę jedno równanie z powyższych.