Matematyka
 
Matematyka na czasie! 1 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Elżbieta Jabłońska, Maria Mędrzycka
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2016
Liczba x jest dodatnia, a liczba y jest ujemna. 4.17 gwiazdek na podstawie 6 opinii

ujemna (iloczyn liczby ujemnej i dodatniej to liczba ujemna)

 

(od liczby dodatniej odejmujemy liczbę ujemną, zatem w wyniku otrzymamy liczbę dodatnią np.:

 

 

 

ujemna (iloraz liczby ujemnej i dodatniej to liczba ujemna)

 

 

kwadrat każdej liczby jest zawsze dodatni

Odpowiedź:

Odpowiedź B.