Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Elżbieta Jabłońska, Maria Mędrzycka
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2016
O trzech liczbach wiadomo, że :suma pierwszej 4.67 gwiazdek na podstawie 9 opinii

O trzech liczbach wiadomo, że :suma pierwszej

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie

Oznaczmy sobie te trzy liczby jako x, y i z. Wtedy, zgodnie z treścią zadania, mamy trzy zależności:

 

I. PRAWDA

Możemy dodać do siebie wszystkie sumy (x+y,y+z,x+z i przyrównać do faktycznej sumy (12+9+15)

Teraz podzielmy obustronnie przez 2

Suma tych liczb wynosi 18.

 

II. PRAWDA

Wiemy z poprzedniego punktu, że suma trzech liczb x, y i z jest  równa 18.

 

Znamy także trzy sumy dwóch liczb. Wykoanj my trzy podstawienia:

 

Stąd:

 

 

 

Stąd:

 

 

 

Stąd:

 

Najmniejszą z liczb jest y=3.

 

III. PRAWDA

Z poprzedniego punktu, wiemy, że x=9, y=3 oraz z=6.

Różnica pomiędzy najmniejszą a największą liczbą jest równa 6.

 

(UWAGA: Można także zrozumieć dosłownie różnicę pomiędzy najmniejszą i największą z liczb jako: 3-9=-6, wówczas wniosek III byłby fałszywy)

 

Odpowiedzi w tym zadaniu to:

A. I i II

B. I

C. żaden

D. wszystkie

Prawidłowa jest odpowiedź D.