Matematyka
 
Matematyka na czasie! 1 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Elżbieta Jabłońska, Maria Mędrzycka
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2016

Odcinek CD jest obrazem ...

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie

a) Przez punkty A i C prowadzimy prostą. Przez punkty D i B prowadzimy drugą prostą. Miejsce przecięcia obu prostych wyznacza środek symetrii, czyli punkt S.

b)  Punkty A, B, C oraz D są współliniowe. Prowadzimy prostą przez te punkty. Punkt S jest środkiem odcinka BC.

c)   Punkty A, B, C oraz D są współliniowe. Punkt S leży pomiędzy punktem B i C. GDybyśmy stworzyli odcinek BC, to punkt S jest środkiem tego odcinka.

d)  Przez punkty A i D prowadzimy prostą. Przez punkty C i B także prowadzimy prostą. Miejsce przecięcia obu prostych wyznacza środek symetrii, czyli punkt S.