Matematyka
 
Matematyka na czasie! 1 (Podręcznik)
 
Autorzy: Karolina Wej, Wojciech Babiański, Ewa Szmytkiewicz, Jerzy Janowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015
W Światowym Konkursie Sprowadzania Ułamków 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Obliczamy jaką część wszystkich uczestników stanowią reprezentanci: Afryki,Ameryki,Azji i Australii.

Mianownik mówi nam, że było 84 uczestników konkursu (gdybyśmy go rozszerzyli, byłoby więcej niż 100 uczestników, a gdybyśmy go skrócili, wymienione w treści zadania części reprezentantów z poszczególnych kontynentów byłyby takie, że odpowiadająca im ilość osób byłaby liczbą niecałkowitą

Przedstawiciele Europy (pozostali)