Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Karolina Wej, Wojciech Babiański, Ewa Szmytkiewicz, Jerzy Janowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015

Podaj współrzędne punktów symetrycznych do danych

8 Zadanie
1 Zadanie
2 Zadanie

Punkt symetryczny do danego punktu względem osi X ma tę samą pierwszą współrzędną (współrzędną iksową), co pierwsza współrzędna danego punktu, a druga współrzędna (igrekowa) jest liczbą przeciwną do współrzędnej igrekowej danego punktu.