Matematyka
 
Matematyka na czasie! 1 (Podręcznik)
 
Autorzy: Karolina Wej, Wojciech Babiański, Ewa Szmytkiewicz, Jerzy Janowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015
Drut o długości 44 cm przecięto na dwie części. 4.0 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Wiemy, że zużyto 44 cm drutu. Wprowadźmy więc oznaczenia: 

 

 

 

Kwadrat ma 4 boki jednakowej długości, więc możemy oznaczyć długość jednego boku kwadratu:

 

 

Z treści zadania wiadomo, że jeden bok prostokąta jest równy połowie boku kwadratu: 

 

 

Wiemy także, że drugi bok prostokąta jest o 1 cm dłuższy od boku kwadratu: 

 

 

 

Z jednej strony wiemy, że obwód prostokąta to 44-x. Z drugiej strony możemy zapisać ten obwód, biorąc sumę dwukrotności każdego z boków:

 

 

 

 

 

 

 

 

Obliczmy, jaką długość ma bok kwadratu:

 

 

Obliczamy pole kwadratu:

 

 

Obliczmy, jakie długości mają boki prostokąta: 

 

 

 

Obliczamy pole prostokąta:

 

 

Obliczamy sumę pól powierzchni ograniczonych ramkami: