Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Karolina Wej, Wojciech Babiański, Ewa Szmytkiewicz, Jerzy Janowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015
Odgadnij rozwiązania podanych równań. Czy równania te 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Odgadnij rozwiązania podanych równań. Czy równania te

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie
5 Zadanie
6 Zadanie

Po prawej stronie równania jest 0, stąd liczba od której odejmujemy 12 musi być również równa 12. Jeśli 4x to 12, to szukając wartości x szukamy liczby, której czterokrotność wynosi 12. Wystarczy podzielić 12 na 4. Rozwiązaniem tego równania jest więc liczba 3.

 

 

Szukamy liczby która dodana do 5 daje w wyniku 8. Wystarczy obliczyć o ile większa jest liczba 8 od liczby 5: (8-5=3)

 

Równania te mają takie same rozwiązanie, stąd są to równania równoważne.

 

 

Szukamy liczby, która pomnożona przez -4 daje nam 20. Wystarczy podzielić liczbę 20 przez -4. Wynik takiego dzielenia jest taki sam jak wynik dzielenia 20:4, tyle, że z ujemnym znakiem, czyli -5.

 

Szukamy liczby, która pomniejszona o 5 daje wynik 10. Wystarczy liczbę 10 powiększyć o 5, czyli rozwiązaniem równania jest liczb 10+5=15

 

Równania mają różne rozwiązania- nie są równoważne.

 

Szukamy liczby, której dziesięciokrotność wynosi 50. Wystarczy liczbę 50 podzielić na 10, stąd rozwiązaniem tej nierówności jest liczba 50:10=5

 

 

Szukamy liczby, która podniesiona do kwadratu wynosi 25. Są dwie takie liczby:

 

Stąd równanie ma dwa rozwiązania:

 

Równania nie są równoważne, gdyż pierwsze równanie ma jedno rozwiązanie, a drugie ma dwa rozwiązania.

 

Jaka liczba powiększona o 6 daje 6? Oczywiście tylko 0.

 

 

Jaka liczba podniesiona do kwadratu wynosi 0? Tylko liczba 0

 

 

Oba równania mają takie same rozwiązanie: spełnia je tylko liczba 0. Równania te są tożsamościowe.