Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Karolina Wej, Wojciech Babiański, Ewa Szmytkiewicz, Jerzy Janowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015
Uzasadnij, że jeżeli reszta z dzielenia pewnej liczby 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Jeśli pierwsza wspomniana liczba przy dzieleniu przez 4 daje resztę 2, tzn. że można ją wyrazić jako czterokrotność jakiejś liczby x powiększonej o 2:

Analogicznie dla drugiej liczby, która pomnozona przez 2 daję resztę 1:

Obliczmy iloczyn tych dwóch liczb:

Zauważamy, że z pierwszych trzech skłądników tej sumy można wyciągnąc przed nawias czynnik liczbowy.

Powyższa liczba to wielokrotność liczby 4 powiększona o 2, stąd przy dzieleniu przez 4 daję resztę 2.