Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Karolina Wej, Wojciech Babiański, Ewa Szmytkiewicz, Jerzy Janowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015
a) Zapisz liczbe trzycyfrową, w której cyfrę setek oznaczono 4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii

a) Zapisz liczbe trzycyfrową, w której cyfrę setek oznaczono

10 Zadanie
11 Zadanie
12 Zadanie
1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie

a)

Cyfra setek:

Cyfra dziesiątek:

Cyfra jedności:

Liczba (cyfra jedności+ cyfra dziesiątek∙10+ cyfra setek∙100+...):

x, ponieważ jest cyfrą setek w liczbie trzycyfrowej, może przyjmować wartość 1,2,3,4,5,6,7,8,9 (nie można przyjmować wartości 0, gdyż jest to cyfra która stoi ,,z przodu liczby")

y może przyjmować wartość 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

b)

Cyfra setek:

Cyfra jedności:

Cyfra dziesiątek:

Liczba (cyfra jedności+ cyfra dziesiątek∙10+ cyfra setek∙100+...):

Ponieważ x+y to wyrażenie opisujące cyfrę dziesiątek, to pomiędzy tymi cyframi musi zachodzić taka zależność, że ich suma będzie liczbą całkowitą dodatnią mniejszą od 9.

Ponadto x, ponieważ jest cyfrą setek w liczbie trzycyfrowej, nie może przyjmować wartości 0, gdyż jest to cyfra która stoi ,,z przodu liczby", stąd x to conajmniej 1, a y to conajmniej 0.

Reasumując:

Wartości x i y mogą przyjmować takie wartości, aby zachodziła któraś z następujących równości:

Ponadto x i y muszą być liczbami całkowitymi.