Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Karolina Wej, Wojciech Babiański, Ewa Szmytkiewicz, Jerzy Janowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015
Nazwij każde z poniższych wyrażeń algebraicznych. 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Nazwij każde z poniższych wyrażeń algebraicznych.

6 Zadanie
7 Zadanie
8 Zadanie
9 Zadanie

a)

Suma kwadratów liczb x i y.

Kwadrat sumy liczb x i y.

 

W poszukiwaniu takich wartości liczb x i y, dla których powyższe wyrażenia będą różne oraz równe, obliczmy wartości tych wyrażeń dla przykładowych par liczb x i y.

 

Dla wartości liczbowych x=1 i y=1 wyrażenia te mają różne własności.

 

 

Dla wartości liczbowych x=1 i y=1 wyrażenia te mają równe własności.

 

 

 

Dla wartości liczbowych x=1 i y=0 wyrażenia te mają równe własności.

 

 

Dla wartości liczbowych x=0 i y=1 wyrażenia te mają równe własności.

Dla wartości liczbowych x=2 i y=2 wyrażenia te mają różne własności.

 

Wyrażenia te mają różne wartości dla wielu par liczb, m.in: x=1 i y=1, x=2 i y=2. Istnieją takie wartości liczbowe zmiennych x i y, dla których wartości podanych wyrażeń są równe, są to następujące pary liczb: x=0 i y=0, x=1 i y=0, x=1 i y=0.

 

b)

Potrojony iloczyn kwadratów liczb x i y.

 

Kwadrat potrojonego iloczynu liczb x i y.

 

 

 

Dla wartości liczbowych x=1 i y=1 wyrażenia te mają różne własności.

 

Dla wartości liczbowych x=0 i y=0 wyrażenia te mają równe własności.

 

 

Dla wartości liczbowych x=1 i y=0 wyrażenia te mają równe własności.

 

Dla wartości liczbowych x=0 i y=1 wyrażenia te mają równe własności.

Dla wartości liczbowych x=2 i y=2 wyrażenia te mają różne własności.

 

Wyrażenia te mają różne wartości dla wielu par liczb, m.in: x=1 i y=1, x=2 i y=2. Istnieją takie wartości liczbowe zmiennych x i y, dla których wartości podanych wyrażeń są równe, są to następujące pary liczb: x=0 i y=0, x=1 i y=0, x=1 i y=0.