Matematyka
 
Matematyka na czasie! 1 (Podręcznik)
 
Autorzy: Karolina Wej, Wojciech Babiański, Ewa Szmytkiewicz, Jerzy Janowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015

Dany jest trójkąt prostokątny o bokach długości

3 Zadanie
4 Zadanie
5 Zadanie
6 Zadanie
1 Zadanie
2 Zadanie

Znając długości boków trójkąta prostokątnego znamy już długości jego dwóch wysokości, gdyż przyprostokątne trójkąta prostokątnego to jednocześnie wysokości. Przeciwprostokątna w trójkącie prostokątnym ma zawsze największą długość ze wszystkich boków trójkąta zatem tutaj będzie to długość 15 cm, a przyprostokątne (czyli wysokości) mają tu długość 9 cm i 12 cm. Aby podać długość najkrótszej wysokości w tym trójkącie, należy najpierw znaleźć długość trzeciej wysokości, aby określić, która z tych trzech wysokości jest najkrótsza.

Aby określić długość wysokości opuszczonej na przeciwprostokątną, obliczmy najpierw pole tego trójkąta. Pole trójkąta prostokątnego jest równe połowie iloczynu długości jego przyprostokątnych.

Pole takiego prostokąta można również wyrazić jako połowa iloczynu przeciwprostokątnej i wysokości opuszczonej na przeciwprostokątną:

Obliczone wcześniej pole przyrównajmy do powyższego wyrażenia, sporządzimy w ten sposób równanie i rozwiązując go obliczymy długość wysokości opuszczonej na przeciwprostokątną.

 

Zauważamy, że jest to najkrótsza wysokość tego trójkąta.

Odpowiedź:

Najkrótsza wysokość tego trójkąta ma długość 7,2 cm.