Chemia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2016

Przyporządkuj nazwiska uczonych wymienione w punkcie

1 Zadanie
2 Zadanie

Demokryt z Abdery - stworzył podstawy atomistcznej teorii budowy materii

John Dalton - jest twórcą atomistyczno-cząsteczkowej teorii budowy materii

Maria Sklodowska-Curie - jest odkrywcą dwóch pierwiastków promieniotwórczych: polonu i radu

Ernest Rutherford - opracował pierwszy model atomu

Niels H. D Bohr - opracował podstawy mechaniki kwantowej