Chemia
 
Chemia Nowej Ery 1 (Podręcznik)
 
Autorzy: Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2016
Podaj nazwy pojęć, których dotyczą opisy oznaczone 4.4 gwiazdek na podstawie 15 opinii

Podaj nazwy pojęć, których dotyczą opisy oznaczone

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4* Zadanie
5* Zadanie

a) reakcja charakterystyczna dla tlenku węgla(IV) - mętnienie wody wapiennej

b) reakcja chemiczna, w której z kilku substratów powstaje jeden produkt - r e akcja syntezy

c) odczynnik, dzięki któremu można wykryć obecność tlenku węgla(IV) - woda wapienna

d) reakcje biochemiczne zachodzące w roślinach zielonych z udziałem tlenku węgla(IV) z powietrza - fotosynteza

e) reakcja chemiczna umożliwiająca wykrycie danej substancji chemicznej - reakcja charakterystyczna

f) reakcja chemiczna, w której z kilku substratów powstaje kilka produktow - reakcja wymiany