Chemia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2016
Podczas rozpuszczania chlorki potasu KCl 4.33 gwiazdek na podstawie 6 opinii

a) Rysunek przedstawia zachowanie wody wobec kationu potasu  

Cząsteczki wody zwrócone są do jonu atomem tlenu, który ma biegun ujemny. W związku z tym jon obecny w wodzie musi być dodatni.

b) Rysunek przedstawia zachowanie wody wobec anionu chlorkowego

Cząsteczki wody zwrócone są do jonu atomami wodoru, które tworzą biegun dodatni. W związku z tym jon obecny w wodzie musi być ujemny.