Język polski
 
Między nami 1 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: A. Łuczak, E. Prylińska
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
Przeredaguj poniższe zdania, zastępując podkreślone 3.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Przeredaguj poniższe zdania, zastępując podkreślone

4 Zadanie
5 Zadanie
  • W XV wieku Johann Gutenberg stworzył w Moguncji system druku podobny do istniejącego już od kilku wieków systemu, jakim był system chiński.
  • Jednym z pierwszych wydruków w Moguncji był list papieża z 1454 r.
  • W Europie, podobnie jak w Azji, druk początkowo wykorzystywano między innymi aby rozpowszechnić teksty religijne i kościelne.
  • Obywatel Anglii, William Caxton, który druku uczył się w Niemczech, opublikował pierwszą książkę w Westminsterze w latach 70. XV wieku.
  • Trafnie przewidywał, że książka będzie miała coraz większą wartość dla nauki, kultury i religii.