Matematyka
 
Matematyka poznać. zrozumieć 2. Zakres podstawowy (Podręcznik)
 
Autorzy: Alina Przychoda, Zygmunt Łaszczyk
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014
Skonstruuj trójkąt ABC, mając dane trzy punkty... 4.8 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Skonstruuj trójkąt ABC, mając dane trzy punkty...

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie
5 Zadanie

Opis konstrukcji prostej równoległej przechodzącej przez dany punkt:

  • Mamy daną prostą k i punkt P
  • Z punktu P zaznaczamy na prostej k dwa punkty tą samą rozwartością cyrkla. Z tych punktów zaznaczamy dwa łuki tą samą rozwartością cyrkla. Punkty przecięcia tych luków wyznaczają prostą m.
  • Powtarzamy punkt 2. dla prostej m i punktu P. W ten sposób powstaje prosta n, która jest równolagła do prostej k i przechodzi przez punkt P.
  • Opis konstrukcji jednego boku (pozostałe boki analogicznie)

  • Konstruujemy prostą równoległą do prostej MN przechodzącą przez punkt L i oznaczamy ją przez k.
  • Na prostej k z punktu L odmierzamy (za pomocą cyrkla) dwa punkty, równoodległe od L o długości MN. Te punkty to wierzchołki A i B.