Matematyka
 
Matematyka poznać. zrozumieć 2. Zakres podstawowy (Podręcznik)
 
Autorzy: Alina Przychoda, Zygmunt Łaszczyk
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014
Styczne do okręgów przedstawione na rysunku 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Odcinki DA i DB są równe ponieważ są odcinkami stycznymi do okręgu o środku O poprowadzonymi z punktu D. 

Podobnie odcinki DB i DC są równej długości, ponieważ są odcinkami stycznymi do okręgu o środku S poprowadzonymi z punktu D. 

Zatem mamy następującą równość: 

  

 

 

 

Pierwszy warunek jest więc nieprawdziwy- zachodzi równość, nieprawdą jest, że lewa strona jest większa od prawej. 

 

 

 

 

Analogicznie zachodzą pozostałe równości, ponieważ odcinki AD, BD, CD są równe. 

 

 

 Nie jest to prawda, te odcinki mają równą długość. 

 

 

 Nie jest to prawda, zachodzi równość.