Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Barbara Dubiecka-Kruk, Piotr Piskorski, Anna Dubiecka, Ewa Malicka
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015

 

liczba suma cyfr

czy liczba jest
podzielna przez 3

(czyli czy suma cyfr
jest podzielna przez 3)

     
     
     
     
     
     
     
     
  `3+0+0+5=8`   `nie`  
`11\ 995`   `1+1+9+9+5=25`   `nie`  
`37\ 872`   `3+7+8+7+2=27`   `tak`  
`783\ 756`   `7+8+3+7+5+6=36`   `tak`