Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Barbara Dubiecka-Kruk, Piotr Piskorski, Anna Dubiecka, Ewa Malicka
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015
Bez obliczania wartości wyrażenia 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Liczba jest podzielna przez 10, jeśli jej cyfra jedności jest równa 0. 

Musimy tylko przenalizować, jaka będzie cyfra jedności w zapisanej sumie. 

Ta cyfra powstanie ze sumowania cyfr jedności poszczególnych składników sumy. 

Każdy składnik jest iloczynem, pierwszy iloczyn to 14∙41. Jedności tej liczby powstaną z pomnożenia jedności pierwszej liczby, czyli 4 oraz jedności drugiej liczby, czyli 1. 

Zapiszmy to dla każde4go iloczynu (czyli dla każdego składnika sumy):

 

 

 

 

Teraz możemy zsumować otrzymane wyniki: 4+6+0=10, zatem cyfrą jedności całej sumy będzie 0, czyli ta suma jest podzielna przez 10.