Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Barbara Dubiecka-Kruk, Piotr Piskorski, Anna Dubiecka, Ewa Malicka
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015
Jakie cyfry można wstawić w miejsce znaków 4.0 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Liczba dzieli się przez 10, jeśli jej ostatnią cyfrą (cyfrą jedności) jest 0. 

Liczba dzieli się przez 100, jeśli jej dwie ostatnie cyfry (cyfra dziesiątek i cyra jedności) są równe 0. 

Zatem aby liczba dzieliła się przez 10, ale nie dzieliła się przez 100, musi mieć ostatnią cyfrę równą 0, ale przedostatnią cyfrę różną o 0. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Na to pytanie jest 9 poprawnych odpowiedzi (przedstawionych wyżej). 

 

 

 

Cyfra dziesiątek jest równa 2, więc jest różna od 0. Musimy zadbać tylko o to, by cyfra jedności była równa 0, czyli aby cyfra jedności była równa 0. 

Mamy takie możliwości: 

 

 

`1220` 

`1320` 

`1420` 

`1520` 

`1620` 

`1720` 

`1820` 

`1920` 

 

Na to pytanie jest więc 10 poprawnych odpowiedzi. 

 

 

`c)` 

Cyfra jedności jest równa 0, musimy więc zadbać tylko o to, by cyfra dziesiątek była różna od 0 (czyli w kółeczko możemy wpisać dowolną cyfrę poza 0). 

W kwadracik możemy wpisać dowolną cyfrę. 

Przykładowe liczby: 

`4120` 

`4230` 

`4250` 

`4780` 

`4980` 

 

Jest dużo poprawnych odpowiedzi na to pytanie. 

 

 

`d)` 

W kółeczko musimy wpisać zero, w kwadracik musimy wpisać liczbę różną od 0. 

 

`71810` 

`72820` 

`73830` 

`74840` 

`75850` 

`76860` 

`77870` 

`78880` 

`79890` 

 

Jest 9 poprawnych odpowiedzi na to pytanie.