Matematyka
 
Matematyka z pomysłem 5 (Podręcznik)
 
Autorzy: Barbara Dubiecka-Kruk, Piotr Piskorski, Anna Dubiecka, Ewa Malicka
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015
Dane są liczby 50, 150, 300, 500 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Liczba jest podzielna przez 10, jeśli jej ostatnią cyfrą jest 0, liczba jest podzielna przez 100, jeśli jej dwie ostatnie cyfry są równe 00, liczba jest podzielna przez 1000, jeśli jej trzy ostatnie cyfry są równe 000. Zatem aby wszystkie warunki były spełnione, to trzy ostatbnie cyfry tej liczby muszą być równe 000. 

Spośród podanych liczb jedynie liczby 4000, 5000 są podzielne przez 10, 100 i 1000.