Matematyka
 
Matematyka z pomysłem 5 (Podręcznik)
 
Autorzy: Barbara Dubiecka-Kruk, Piotr Piskorski, Anna Dubiecka, Ewa Malicka
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015

Na arkuszu papieru narysowano pięć prostych

1O. Zadanie
2O. Zadanie

a) Należy znać jeden z kątów 1,2,5,6, jeden z kątów 3,4,7,8, jeden z kątów 21,22,23,24. Wtedy nie trzeba już znać jednego z kątów 9,10,15,16, gdyż znając kąty 17 i 21 obliczymy trzeci kąt utworzonego trójkąta- kąt 16. Nie trzeba też znać jednego z kątów 25,26,27, 28, gdyż znając kąty 6,7 i 22 obliczmy czwarty kąt utworzonego czworokąta.

Stąd trzeba znać conajmniej trzy kąty na tym rysunku, aby wyznaczyć miary wszystkich kątów.

b) Zbyteczne są informacje IV. i V.

Uzasadnienie:

Znając miarę kąta 1, możemy obliczyć (korzystając z praw o kątach przystających i odpowiadających) miary kątów: 2,5,6,11,13,17,18.

Znając miarę kąta 16, możemy obliczyć analogicznie miary kątów 9,10 i 15, a znając miary kątów 16 i 17 możemy obliczyć miarę kąta 21 (ze znajomości sumy miar kątów w trójkącie).

Znając miarę kąta 21 możemy obliczyć miary kątów 22,23 i 24.

Znając miarę kąta 19 możemy obliczyć miary kątów 13,14 i 20, ale też 3,4,7,8.

Znając miary kątów 6,7,22, możemy obliczyć miarę kąta 25 (ze znajomości sumy miar kątów w czworokącie), a potem miary kątó 26,27 i 28.

c)

  • Zielony znaczek oznacza, że tą miarę kąta nam podano
  • Filip zaznaczuł te numery, ponieważ mają podaną miarę kąta 19, możemy obliczyć miary kątów o podanych numerach.
  • Tak oprócz zaznaczonych numerów, na podstawie miary kąta 19 (informacji I) obliczymy też kąty o numerach 3,4 i , a na podstawie informacji II miary kątów 10 i 15.

Zadanie to można rozwiązać na różne sposoby, jednak zawsze do rozwiązania wystarczą nam trzy informacje:

  Thumb o.262