Matematyka
 
Matematyka z pomysłem 5 (Podręcznik)
 
Autorzy: Barbara Dubiecka-Kruk, Piotr Piskorski, Anna Dubiecka, Ewa Malicka
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015

Pewien kąt jest dwa razy większy od kąta do niego przyległego.

26 Zadanie
27 Zadanie
28 Zadanie
29 Zadanie
30 Zadanie

Ustalmy, że miara mniejszego kąta przyległego stanowi pewną część kąta półpełnego. Miara drugiego kąta przyległego jest dwa razy większa, czyli stanowi dwie takie części. Razem kąt półpełny (180°) jest zbudowany z trzech takich samych części, tym samym każda z nich jest 3 razy mniejsza niż 180°:

Ponieważ miara mniejszego kąta przyległego stanowi jedną część, wiemy, że miara tego kąta wynosi 60°. Miara drugiego kąta przyległego jest dwa razy większa, wynosi więc:

Odpowiedź:

Miary opisanych kątów przyległyhc wynoszą odpowiednio:  60° i 120°.