Matematyka
 
Matematyka z pomysłem 5 (Podręcznik)
 
Autorzy: Barbara Dubiecka-Kruk, Piotr Piskorski, Anna Dubiecka, Ewa Malicka
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015

Oblicz miary pozostałych kątów trapezu równoramiennego

23 Zadanie
24 Zadanie
25 Zadanie
O. Zadanie

a)

W trapezie suma miar kątów przy jednym ramieniu jest równa 180°, co pozwala nam obliczyć miarę kąta ostrego tego trapezu:

Ponieważ w trapezie równoramiennym kąty leżące przy tej samej podstawie mają równe miary, to dwa pozostałe kąty tego trapezu mają miary:

Odpowiedź: Miary pozostałych kątów tego trapezu równoramiennego wynoszą 30°, 30°, 150°.

b)

Odpowiedź: Miary pozostałych kątów tego trapezu równoramiennego wynoszą 50°, 50°, 130°.

c)

Odpowiedź: Miary pozostałych kątów tego trapezu równoramiennego wynoszą 55°, 55°, 125°.

d)

Odpowiedź: Miary pozostałych kątów tego trapezu równoramiennego wynoszą 43°, 43°, 180°.