Matematyka
 
Matematyka z pomysłem 5 (Podręcznik)
 
Autorzy: Barbara Dubiecka-Kruk, Piotr Piskorski, Anna Dubiecka, Ewa Malicka
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015

Suma dwóch kątów przyległych wynosi 180°.

Stąd jeśli jeden z kątów jest rozwarty, czyli miara tego kąta jest większa niż 90°, to jeśli suma miar tych kątów wynosi 180°, to miara drugiego kąta jest mniejsza niż 90°, czyli jest to kąt ostry.

 

Odpowiedź:

Kąt przyległy do kąta rozwartego to kąt ostry.